Verzekering

Hopelijk heb je deze informatie niet nodig!
De kinderen zijn verzekerd bij GSF (Gezinssportfederatie) tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kosten worden terugbetaald met uitzondering van: kledij, brillen, moedwillig toegebrachte schade enz... . Vanaf dat u iets heeft vastgesteld dat zich voorgedaan heeft op onze kampen, moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen, dit kan zowel via mail vzwtweety@gmail.com als telefonisch op 0496/81 39 68. U krijgt dan zo snel mogelijk de juiste formulieren, deze zullen in sommige gevallen ook nog moeten ondertekend worden door een dokter. Wanneer de redelijke termijn hiervoor overschreden is zijn wij niet langer verantwoordelijk.